Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

baya
19:35
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viarisky risky

May 03 2017

baya
23:45
Większość ludzi uważa, że najbardziej intymnym doświadczeniem na świecie jest seks. Ale tak nie jest. Seks nie jest najbardziej intymnym przeżyciem, jakie mogą dzielić kochankowie. Nawet gdy jest piękny.Nawet gdy jest idealny. Najbardziej intymnym przeżyciem jest pozwolenie, by ukochane osoby zobaczyły nas w najgorszej formie. Wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi. Prawdziwa intymność jest wtedy, gdy nic nie jest idealne.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagogullo77 gogullo77

February 13 2017

baya
22:42
3701 4a68 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatooskaa tooskaa
baya
22:28

June 27 2015

baya
06:42
3525 d1d9 390
Reposted fromnotgiveup notgiveup viaskrzacik skrzacik
baya
06:41
2389 a2b3 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaonlythebrave onlythebrave
06:39
3939 36b0 390
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaonlythebrave onlythebrave
baya
06:37
6844 7b7b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszyszaak szyszaak
baya
06:36
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaRudeGirl RudeGirl
baya
06:35
Reposted fromkonbeto konbeto viaonlythebrave onlythebrave
baya
06:34
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
baya
06:34
9272 9eaf 390

June 26 2015

baya
13:42
baya
06:18
9034 f4b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
baya
06:16
7230 3315 390
Reposted fromslodziak slodziak viaucieknijmi ucieknijmi
baya
06:16
8769 a792 390
baya
05:59
3280 838a 390

June 17 2015

15:19
9717 3c2c 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaucieknijmi ucieknijmi
baya
15:16
4573 08fe 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella
baya
15:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl